Skład zarządu:

Prezes: Barbara Świątek

Viceprezes : Katarzyna Gałązka – Grąbczewska

Dokumenty do pobrania:  Rada Fundacji Zarząd Fundacji Statut Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie SOWA, jest młodą organizacją, opartą o wieloletnie doświadczenie Kadry Zarządczej, Członków Rady Fundacji i Partnerów Fundacji w szerokim zakresie pomocy dla rodzin oraz realizacji działań w obszarze edukacyjno-społecznym. Aktualnie wspomagamy mieszkańców Dzielnicy Targówek m.in. realizując już kilkakrotnie akcje "Dni wietrzenia szafy". Podczas tych akcji rozdawana jest odzież, obuwie, zabawki itp. dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Oprócz tego, realizujemy działania edukacyjne dla środowisk potrzebujących wsparcia, dla młodzieży zagrożonej marginalizacją np. w ramach projektu pn. „ZAWODOWIEC czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie”, (którego beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Targówek m. st. W-wy) w ramach POKL prowadzimy zajęcia wyrównawcze z matematyki, jęz. polskiego oraz szkolenia z przedsiębiorczości dla uczestników projektu. Na przełomie 2013/2014 roku, zrealizowane zostały zajęcia z muzyki dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (rozwijanie talentów) a znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Odbiorcami tych działań są uczniowie ZS nr 34, położonego na Targówku Fabrycznym, na terenie wskazanym jako obszar zagrożony społecznie. Uczniowie tej szkoły są szczególnie w centrum naszej uwagi ponieważ wielu uczestników pochodzi z rodzin z trudnościami wychowawczymi i znajduje się pod silnym wpływem destrukcyjnego wpływu środowiska .
Komentarze na Facebook