Aktualności

PIKNIK MULTIKULTUROWY z OKAZJI DNIA DZIECKA

W ramach trwającego projektu „Pięknie się różnimy, możemy działać razem” odbywają się od kwietnia 2015 roku różne zajęcia.

1 czerwca 2015 r. odbył się na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 58 PIKNIK MULTIKULTUROWY z okazji Dnia Dziecka. Była cała masa dzieciJ i rodzice.

Na pikniku były organizowane różne zawody sportowe i konkursy. Odbywało się także wspólne malowanie WIELKICH kolorowanek, pochłanianie waty cukrowej, malowanie buziek i poczęstunek. Zobaczcie zdjęcia.

total002b.jpg

2015-06-12 21:45:24, Administrator

SPOTKANIE WIELOKULTOROWE – W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R.

W ramach trwającego projektu „Pięknie się różnimy, możemy działać razem” odbywają się od kwietnia 2015 roku różne zajęcia.

29 kwietnia odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 spotkanie wielkulturowe na temat piosenki.

W spotkaniu wzięło udział 12 dzieci. W tym 6 dzieci polskich i 6 dzieci różnych – innych narodowości.

W czasie spotkania dzieci wzajemnie uczyły się piosenek, rozwiązywały zagadki, znajdowały między sobą różnice i PODOBIEŃSTWA, malowały kredkami koszulki, wzajemnie uczyły się słów i zajadały słodyczami. Dzieciom bardzo podobało się spotkanieJ

total001b.jpg


2015-06-12 21:12:43, Administrator

Grant z Fundacji Batorego

trzy logosy_1.jpg

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

W miesiącu marcu otrzymaliśmy grant z Fundacji Batorego na realizacje projektu "Pięknie się różnimy, możemy działać razem".

Projekt ma na celu pomoc we wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i współpracy dzieci i młodzieży z różnych kultur i krajów zamieszkujących wspólnie dzielnice Targówek. Ma wspierać działania wielokulturowego, tolerancyjnego podejścia dzieci i młodzież cudzoziemców. Osią projektu będzie integracja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58 z dziećmi z sąsiadującego Ośrodka dla cudzoziemców. Ma pomóc cudzoziemcom w integracji ze środowiskiem polskich dzieci a polskie dzieci uczyć tolerancji dla inności. Celem projektu jest trwała zmiana jak ma nastąpić w postawach dzieci różnych narodów i kultur w nastawieniu do innych. w projekt zostaną włączone całe rodziny, bo to dzięki wyrażanym w domu opiniom i stosunku do cudzoziemców kształtują się postawy dzieci. będziemy proponowali działania w które zostaną włączone dzieci z innych szkół na Targówku (np. konkurs plastyczny na temat tolerancji, czy wspólne stworzenie muralu), aby zmiana nastawienia do inności cudzoziemców mogła nastąpić na całym Targówku.


2015-03-31 10:57:54, Administrator

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM.

Od 01.03.2015 do 29.02.2016 roku Fundacja Pomocy Rodzinie SOWA będzie realizowała projekt dofinansowany z funduszy EOG:

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM.

Projekt ma na celu pomóc we wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i współpracy dzieci z różnych kultur zamieszkujących Dzielnicę Targówek w Warszawie. Projekt ma wspierać działania tolerancyjnego i wielokulturowego podejścia dzieci i młodzieży polskiej do dzieci i młodzieży cudzoziemców. Osią projektu będzie integracja dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 58 z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców. Ma pomóc cudzoziemcom w integracji ze środowiskiem polskich dzieci a polskie dzieci uczyć tolerancji dla inności. Celem projektu jest trwała zmiana jaka ma nastąpić w postawach dzieci różnych narodów i kultur w nastawieniu do innych. W projekt zostaną włączone całe rodziny, bo to dzięki wyrażanym w domu opiniom i stosunku do cudzoziemców kształtują się postawy dzieci. W ramach projektu będziemy też  proponować działania, w które zostaną włączone dzieci z innych szkół na Targówku (np. konkurs plastyczny na temat tolerancji czy wspólne tworzenie muralu), aby zmiana nastawienia do inności cudzoziemców mogła nastąpić na całym Targówku.

W projekcie zaplanowane są:
1. Tematyczne spotkania wielokulturowe dla dzieci i młodzieży;
2. Szkolenia na temat odmienności kulturowej, tolerancji i praw człowieka;
3. Warsztaty „Jak bronić się przed przemocą rówieśniczą?”;
4. Multikulturowy piknik rodzinny;
5. Konkurs plastyczny na temat: „Polskie dzieci lubią swoich przyjaciół cudzoziemców”;
6. Działania integracyjne dla rodzin – wspólne wyjścia;
7. Wzajemna nauka języków w formie zabaw;
8. Wspólne zajęcia sportowe;
9. Zajęcia z samoobrony „Jak się bronić w sytuacjach zagrożenia?”;
10. Rodzinny wielokulturowy turniej sportowy;
11. Happening plastyczny połączony ze wspólnym tworzeniem muralu.

2015-03-09 21:29:30, Administrator

Nasza Fundacja działa od roku

Nasza Fundacja działa od roku. Zarówno członkowie organizacji jak i współpracownicy w działaniach pracują społecznie. Korzystamy też ze współpracy z kilkoma wolontariuszami. Księgowość organizacji prowadzona jest przez księgową z firmy zewnętrznej. Nie mamy własnego lokalu pomimo wielu starań w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Na bieżącą działalność mamy użyczony lokal przez Prezesa Zarządu Fundacji w jego miejscu zamieszkania. Nie mamy żadnego majątku trwałego, prowadzimy działalność gospodarczą z której nie pobieramy wynagrodzenia a wypracowane zyski przeznaczamy na działalność statutową Fundacji. Staramy się pozyskiwać środki finansowe od sponsorów, z prowadzonych odpłatnych działań itp. W skład Zarządu i Rady Fundacji wchodzi sześć osób - psycholog z wieloletnią praktyka w zakresie indywidualnej pomocy psychologicznej i szkoleń edukacyjno - zawodowych, pedagog - coach z praktyką w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy, dwóch pedagogów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą (streetworking i świetlica socjoterapeutyczna), mecenas, radca prawny i kurator zawodowy. Wszyscy od lat angażujemy się w różnoraką działalność społeczną na rzecz lokalnych społeczności. Mamy za sobą rozliczne doświadczenia w pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy a siła naszego zespołu polega na ich różnorodności i komplementarności. Działając od wielu lat na terenie m.st Warszawy mamy też licznych współpracowników, partnerów i sympatyków. Obecnie pozyskaliśmy do współpracy osobę z ponad 10 letnim doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne oraz kierowanie projektami i chcemy realizacje projektu wesprzeć o tą współpracę.

2014-12-29 19:27:03, Administrator

  Poprzednia  1 [2]