PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM.

Od 01.03.2015 do 29.02.2016 roku Fundacja Pomocy Rodzinie SOWA będzie realizowała projekt dofinansowany z funduszy EOG:

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM.

Projekt ma na celu pomóc we wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i współpracy dzieci z różnych kultur zamieszkujących Dzielnicę Targówek w Warszawie. Projekt ma wspierać działania tolerancyjnego i wielokulturowego podejścia dzieci i młodzieży polskiej do dzieci i młodzieży cudzoziemców. Osią projektu będzie integracja dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 58 z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców. Ma pomóc cudzoziemcom w integracji ze środowiskiem polskich dzieci a polskie dzieci uczyć tolerancji dla inności. Celem projektu jest trwała zmiana jaka ma nastąpić w postawach dzieci różnych narodów i kultur w nastawieniu do innych. W projekt zostaną włączone całe rodziny, bo to dzięki wyrażanym w domu opiniom i stosunku do cudzoziemców kształtują się postawy dzieci. W ramach projektu będziemy też  proponować działania, w które zostaną włączone dzieci z innych szkół na Targówku (np. konkurs plastyczny na temat tolerancji czy wspólne tworzenie muralu), aby zmiana nastawienia do inności cudzoziemców mogła nastąpić na całym Targówku.

W projekcie zaplanowane są:
1. Tematyczne spotkania wielokulturowe dla dzieci i młodzieży;
2. Szkolenia na temat odmienności kulturowej, tolerancji i praw człowieka;
3. Warsztaty „Jak bronić się przed przemocą rówieśniczą?”;
4. Multikulturowy piknik rodzinny;
5. Konkurs plastyczny na temat: „Polskie dzieci lubią swoich przyjaciół cudzoziemców”;
6. Działania integracyjne dla rodzin – wspólne wyjścia;
7. Wzajemna nauka języków w formie zabaw;
8. Wspólne zajęcia sportowe;
9. Zajęcia z samoobrony „Jak się bronić w sytuacjach zagrożenia?”;
10. Rodzinny wielokulturowy turniej sportowy;
11. Happening plastyczny połączony ze wspólnym tworzeniem muralu.

Dodano: 2015-03-09 21:29:30, Administrator
Komentarze na Facebook

Ostatnie aktualności

Komunikat MURAL NA TARGÓWKU, 2016-06-03 13:59:05, Administrator

ZNISZCZONO NASZ MURAL:(:(:(, 2016-04-04 00:41:58, Administrator

KONKURS PLASTYCZNY „Z RÓŻNYCH KRAJÓW POCHODZIMY,RAZEM BAWIĆ SIĘ LUBIMY”uł, 2016-04-04 00:40:31, Administrator

STWORZYLIŚMY MURAL (A MOŻE RURAL?;) O TOLERANCJI, 2016-04-04 00:25:17, Administrator

ZAJĘCIA JĘZYKOWE, 2015-11-17 02:07:02, Administrator

ZAJĘCIA SPORTOWE, 2015-11-17 01:59:25, Administrator

PIKNIK MULTIKULTUROWY z OKAZJI DNIA DZIECKA, 2015-06-12 21:45:24, Administrator

SPOTKANIE WIELOKULTOROWE – W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R., 2015-06-12 21:12:43, Administrator

Grant z Fundacji Batorego, 2015-03-31 10:57:54, Administrator

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM., 2015-03-09 21:29:30, Administrator

Nasza Fundacja działa od roku, 2014-12-29 19:27:03, Administrator