Nasza Fundacja działa od roku

Nasza Fundacja działa od roku. Zarówno członkowie organizacji jak i współpracownicy w działaniach pracują społecznie. Korzystamy też ze współpracy z kilkoma wolontariuszami. Księgowość organizacji prowadzona jest przez księgową z firmy zewnętrznej. Nie mamy własnego lokalu pomimo wielu starań w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Na bieżącą działalność mamy użyczony lokal przez Prezesa Zarządu Fundacji w jego miejscu zamieszkania. Nie mamy żadnego majątku trwałego, prowadzimy działalność gospodarczą z której nie pobieramy wynagrodzenia a wypracowane zyski przeznaczamy na działalność statutową Fundacji. Staramy się pozyskiwać środki finansowe od sponsorów, z prowadzonych odpłatnych działań itp. W skład Zarządu i Rady Fundacji wchodzi sześć osób - psycholog z wieloletnią praktyka w zakresie indywidualnej pomocy psychologicznej i szkoleń edukacyjno - zawodowych, pedagog - coach z praktyką w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy, dwóch pedagogów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą (streetworking i świetlica socjoterapeutyczna), mecenas, radca prawny i kurator zawodowy. Wszyscy od lat angażujemy się w różnoraką działalność społeczną na rzecz lokalnych społeczności. Mamy za sobą rozliczne doświadczenia w pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy a siła naszego zespołu polega na ich różnorodności i komplementarności. Działając od wielu lat na terenie m.st Warszawy mamy też licznych współpracowników, partnerów i sympatyków. Obecnie pozyskaliśmy do współpracy osobę z ponad 10 letnim doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne oraz kierowanie projektami i chcemy realizacje projektu wesprzeć o tą współpracę.

Dodano: 2014-12-29 19:27:03, Administrator
Komentarze na Facebook

Ostatnie aktualności

Komunikat MURAL NA TARGÓWKU, 2016-06-03 13:59:05, Administrator

ZNISZCZONO NASZ MURAL:(:(:(, 2016-04-04 00:41:58, Administrator

KONKURS PLASTYCZNY „Z RÓŻNYCH KRAJÓW POCHODZIMY,RAZEM BAWIĆ SIĘ LUBIMY”uł, 2016-04-04 00:40:31, Administrator

STWORZYLIŚMY MURAL (A MOŻE RURAL?;) O TOLERANCJI, 2016-04-04 00:25:17, Administrator

ZAJĘCIA JĘZYKOWE, 2015-11-17 02:07:02, Administrator

ZAJĘCIA SPORTOWE, 2015-11-17 01:59:25, Administrator

PIKNIK MULTIKULTUROWY z OKAZJI DNIA DZIECKA, 2015-06-12 21:45:24, Administrator

SPOTKANIE WIELOKULTOROWE – W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R., 2015-06-12 21:12:43, Administrator

Grant z Fundacji Batorego, 2015-03-31 10:57:54, Administrator

PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIMY, MOŻEMY DZIAŁAĆ RAZEM., 2015-03-09 21:29:30, Administrator

Nasza Fundacja działa od roku, 2014-12-29 19:27:03, Administrator