Partnerzy fundacji

 1. 1. Mieszkańcy Dzielnicy Targówek

  2. Zespół Szkół nr. 34 im. Mieszka I nr 7 w Warszawie

  3. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Warszawy

  4. Sąd Rodzinny i Nieletnich Wydziały Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Terespolska 15A

  5. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży
  02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56

  6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Społecznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

  7. Instytut Treningu Metodycznego ul. Korsarska 20, Warszawa

  8. Ter-trans ul. Warchałowskiego 6/43

  9. Olbart ul. Głębocka 109E Warszawa

  Fundacja nie posiada stałych dochodów ani dotacji.

  Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1) środków pieniężnych z darowizn, ofiar, zapisów otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,
  2) środków ze zbiórek,
  3) dotacji,
  4) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidend,
  5) odsetek bankowych,
  6) wpływów z działalności gospodarczej,
  7) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  8) dochodów z majątku fundacji.

  Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, zapisów i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochody z tej działalności będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach działalności gospodarczej.
Komentarze na Facebook